10 oktober

En parrelation med uppdykande problem

Emad och Rana som lever i ett harmoniskt äktenskap drabbas av utifrån uppkommande händelser som påfrestar och visar på regimens kontroll och hederskulturen.

Filmen fick det goda betyget 3,5 - mellan Bra och Mycket bra.


 

24 oktober

Vacker, laddad thriller om romantik

Chan-wook Parks The Handmaiden är en allvarsam lek som balanserar det sexiga och det söta. Det är vackert och intelligent gjort.

Filmcafé. Till Filmcaféet kommer vår prof. emeritus Olle Sjögren och ger en introduktion till filmen


 

Valberedningen efterlyser styrelseledamöter

Filmstudion har fyllt 25 år. Nu behövs nya krafter i styrelsen. 

Ta chansen att påverka vilka filmer vi kommer att se, och medverka till att filmstudion utvecklas och ytterligare stärker sin position i Mölnlyckes kulturliv.

Informera någon i valberedninmgen om du är intresserad:
Lisa Kwarnmark, 0733-477088, lisa.kw@telia.com 
Eva-Gun L Paldán, 0702-489803, eva-gun@paldan.se


 

Årsmöte

Mölnlycke Filmstudio håller årsmöte den 7 november 2017 kl.18.30. Mötet hålls i biosalongen innan kvällens filmvisning.

Förslag till dagordning är:

1. Årsmötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och förslag till dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016/2017
5. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2016/2017
6. Fastställande av balansräkning och vinstdisposition
7. Revisorns berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag till verksmhetsinriktning och -omfattning för 2018
10. Styrelsens förslag rörande medlemsavgift och försäljning av medlemskort
11. Val av ordförande i styrelsen
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av valberedning
14. Val av revisor
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

 


 

FILMRUTAN - Tidskrift för film och filmstudior

Vår moderförening Sveriges Förenade Filmstudios ger ut en av Sveriges få filmtidskrifter, som också är den bästa! Filmrutan kommer ut med fyra ca 80-sidiga nummer per år. Den har en modern layout och de många artiklarna är rikligt bildillustrerade. Filmrutans recensioner och samlade jurybedömning med betyg över aktuella filmer är alltid intressant läsning.

Alla vi filmintresserade bör prenumerera på Filmrutan - 200 kr/år, fyra nummer. Gå in på http://www.sff-filmstudios.org/filmrutan.php för ytterligare information. 

ERBJUDANDE.
Under april 2017 erbjuds medlemmar i filmstudio att teckna prenumeration för 120 kr (4 nr). Gå in på www.filmrutan.se, ange rabattkod SFF2017 när du kommer till Kassa.