Om Mölnlycke filmstudio

Filmstudions syfte

  • ge möjlighet att på hemmaplan se bra film på bio
  • stimulera till ökat intresse för film för att på så sätt skapa en större publik för värdefull film
  • sprida kunskap om film som konstform, om dess utveckling och om filmens roll i samhället

 

Filmstudions filmval

Vi är anslutna till Sveriges Förenade Filmstudios, SFF, vilket innebär att vi kan visa hundratals gamla och nya filmer.

För det mesta väljer vi filmer så nya att du minns att du skulle ha sett dem, men det blev inte av. Huvudinriktningen är att visa filmer med vissa kvaliteter, varför de lättaste underhållningsfilmerna inte finns på Filmstudion repertoar.

 

Filmkvällarna innehåller mer än långfilm

I filmcaféet klockan 17:45 försöker vi att till fikat också bjuda på föredrag av filmfolk, såsom regissörer, rescensenter och filmvetare.

Om huvudfilmen är kortare än två timmar är det vår ambition att visa kortfilm, oftast ganska ny, av unga svenska filmskapare. Men tyvärr har vi svårt att få tag i bra kortfilmer, varför det blir mera sporadiskt med förfilm.

 

Säsonger

Filmstudion har två säsonger varje år, våren (jan - april) och hösten (sep - dec).

 

Medlemskap krävs

Du kan inte köpa entré till en enstaka film utan det är medlemskap i klubben som ger entré till säsongens alla filmer. Du löser alltså medlemskort för en säsong (eller termin), för närvarande 300 kronor, så får du se åtta filmer till långt under halva det vanliga biljettpriset. Faktiskt bara 37,50 kr/film. Medlemskort köper man på plats i Kulturhuset under respektive säsongs två första filmkvällar.

 

Styrelse

Ordförande:             Gunnar Häggström, 0708-32 62 20 
Sekreterare:            Jan Kwarnmark, 0706-42 14 61  
Kassör:                   Hans Hjelmberg, 0705-26 69 70
Övriga ledamöter:    Cecilia Bengtsson, 031-60 86 45
                              Birgitta Hamberg, 0703-60 56 64
                              Jan-Olof Karlsson, 0708-73 35 20 

Revisor:                  Anders Lundvall, 0733-26 40 54

Valberedning:          Lisa Kwarnmark, 0733-47 70 88

 

Antagna Stadgar för Mölnlycke Filmstudio.

Protokoll Årsmöte 2013, exkl bilagor.