Om Mölnlycke filmstudio

Filmstudions syfte

  • ge möjlighet att på hemmaplan se bra film på bio
  • stimulera till ökat intresse för film för att på så sätt skapa en större publik för värdefull film
  • sprida kunskap om film som konstform, om dess utveckling och om filmens roll i samhället

 

Filmstudions filmval

Vi är anslutna till Sveriges Förenade Filmstudios, SFF, vilket innebär att vi kan visa hundratals gamla och nya filmer.

För det mesta väljer vi filmer så nya att du minns att du skulle ha sett dem, men det blev inte av. Huvudinriktningen är att visa filmer med vissa kvaliteter, varför de lättaste underhållningsfilmerna inte finns på Filmstudion repertoar.

 

Säsonger

Filmstudion har två säsonger varje år, våren (jan - april) och hösten (sep - dec).

 

Medlemskap krävs

Du kan inte köpa entré till en enstaka film utan det är medlemskap i klubben som ger entré till säsongens alla filmer. Du löser alltså medlemskort för en säsong (eller termin), för närvarande 360 kronor, så får du se åtta filmer till långt under halva det vanliga biljettpriset. Faktiskt bara ca 45 kr/film. Medlemskort köper man på Internet via Tickster och det tillkommer 10 kr i administrationsavgift, varför det totala priset för säsongen är 370 kr.

 

Styrelse

Ordförande:             Gunnar Häggström, 0708-32 62 20 
Sekreterare:            Jan Kwarnmark, 0706-42 14 61  
Kassör:                    Hans Hjelmberg, 0705-26 69 70
Övriga ledamötrer:   Monica Frenel-Holthov, 031-724 69 56
                               Jan-Olof Karlsson, 0708-73 35 20
                               Dragana Mrdja, 0766-49 49 32
                               Mona Ahlmqvist, 0705-73 02 85 

Revisor:                   Anders Lundvall, 0733-26 40 54

Valberedning:           Lisa Kwarnmark, 0733-47 70 88
                               Agneta Ehrenborg, 0708-38 28 27

Antagna Stadgar för Mölnlycke Filmstudio.

Protokoll senaste Årsmöte